Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Vzdělávací program

Filosofie naší mateřské školy:

      „Doma je doma… a ve školce? Tam je jako doma.“

Co uděláme, abychom toho docílili:

Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby naše škola byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem“. ( J. A. Komenský, Škola hrou )

 

            Záměrem výchovného působení je vytvořit pohodové prostředí s kamarádskými vztahy vybudovaných na vzájemné důvěře, ohleduplnosti a pomoci. Vycházíme z předpokladu, že MŠ doplňuje rodinnou výchovu. Snažíme se naslouchat jeden druhému, vzájemně si pomáhat (dílna lidskosti). Chceme nabízet dětem dostatečné množství podnětů k poznávání světa kolem nás a vytvářet základy k celoživotnímu vzdělávání (předehra života). Chceme rozvíjet zdravé sebevědomí dítěte, jeho samostatnost, vedeme k odpovědnosti za své chování a jednání. Rozvíjíme komunikační schopnosti (to, co člověka činí člověkem).

            Školní vzdělávací program (ŠVP PV) vypracoval celý kolektiv školy a je v souladu s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi. Zásady, uplatňované principy, formy, metody naší práce vychází z toho, že se naše mateřská škola nachází v chráněné krajinné oblasti uprostřed malebných kopců s krásnou rozmanitou přírodou, dlouhodobou historií a lidovou kulturou, protkanou tradicemi Valašska. Škola je umístěna v klidné části města v bezprostřední blízkosti místního sídliště a ZŠ, odkud většina dětí pochází. Dbáme o pohodové, klidné, prostředí, kde jsou děti nadšeni učit se a poznávat svět kolem sebe, kde děti chtějí s námi hovořit o svých přáních, pocitech a zážitcích. Snažíme se být pro děti partnerem, kterého děti přijmou mezi sebe do světa, který budeme společně vytvářet. S dětmi vytvoříme svět, kde ještě platí, že ten, kdo ubližuje ostatním, má být potrestán a ten kdo potřebuje pomoc, si o ni může kdykoliv říct a ví, že se najde někdo, kdo mu podá pomocnou ruku. Světa, kde si vážíme věcí, pečujeme o ně a radujeme se ze všedních maličkostí. Hledáme inspiraci v přírodě a nestačíme se divit, kolik je tu zajímavých věcí k prozkoumání. Důležité je, že u nás platí řád, který společně nejen vytváříme, ale hlavně podle něj žijeme, což není tak málo.

            Celoroční program má formu integrovaných bloků odpovídajících vzdělávacímu obsahu daného RVP PV. Bloky jsou průřezové a zasahují do všech oblastí RVP PV, zpracováváme je globálně pro všechny věkové skupiny dětí. Jednotlivá témata jsou zpracována formálně, v praxi nejsou pevně ohraničena, jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ. Jsou dostatečně široká, vycházejí z přirozeného života kolem nás.

            Podtémata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních programů.

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 s názvem

 

Jsem na světě rád, co víc si můžu přát ?"

Záměrem výchovného působení je vytvořit pohodové prostředí s kamarádskými vztahy vybudovaných na vzájemné důvěře, ohleduplnosti a pomoci. Snažíme se naslouchat jeden druhému, vzájemně si pomáhat (dílna lidskosti). Chceme nabízet dětem dostatečné množství podnětů k poznávání světa kolem nás a vytvářet základy k celoživotnímu vzdělávání (předehra života). Chceme rozvíjet zdravé sebevědomí dítěte, jeho samostatnost, vedeme k odpovědnosti za své chování a jednání. Rozvíjíme komunikační schopnosti (to, co člověka činí člověkem).

 

Vzdělávací obsah je zpracován do čtyř integrovaných bloků:

  • 1. integrovaný blok : „Jsem na světě a oči mám, a když se kolem podívám, tak vidím tolik lidí a také oni mě vidí.“
  • 2. integrovaný blok : „Jsem na světě a ruce mám, a když ti je obě podám, tak můžu blízko tebe být a o co mám se rozdělit.“
  • 3. integrovaný blok :  „Jsem na světě a nohy mám, a když se na cestu vydám, tak vedle sebe můžeme stát a o sebe se opírat.“
  • 4. integrovaný blok : „Jsem na světě a mohu žít, co krásnějšího může být, vždyť barevný je každý den a tolik hezkého je v něm.“

 

Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, při všech činnostech a situacích v mateřské škole .

Dopolední činnosti vycházejí z plánovaných tématických celků, které však mohou ovlivňovat situace ve třídě. Odpoledne mohou děti pokračovat v započatých činnostech. Usilujeme o to, aby vzdělávání se uskutečňovalo hrovými formami a prolínaly se všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se o vyvážení spontánních a řízených aktivit, učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností (prožitkové učení) se zřetelem na osobní možnosti a potřeby každého dítěte. Snažíme se střídat činnosti skupinové v centrech aktivit, frontální a individuální. Naší snahou je, aby všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti. Ve výchovně vzdělávací práci respektujeme věkové a individuální potřeby dítěte.

Usilujeme o vytvoření přirozených podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí.

 

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
1
7 8 9
10 11 12
1
13 14 15 16
17 18 19
1
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie