Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Logopedická třída

Vítejte v logopedické třídě

Otevření logopedické třídy v naší mateřské škole

panenkaLéto pomalu končí. Prázdniny jsou nenávratně pryč. Ten letošní školní rok bude v naší mateřské škole provázen mnohými změnami. Naše mateřská škola otevírá novou logopedickou třídu. Je odpovědí na zvyšující se počet dětí s komunikačními obtížemi. Do třídy bylo zařazeno 18 dětí na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Valašské Meziříčí, pracoviště Zlín.
Logopedická třída bude jednou z šesti tříd v této škole. Děti si budou hrou procvičovat fonematický sluch, zrak, hmat. Společně budou objevovat v prostorách 6.třídy, která byla přes prázdniny zrekonstruována. Individuální logopedická peče bude probíhat v samostatné místnosti s logopedickým zrcadlem. Dětem jsou k dispozici dva speciální pedagogové – logopedi. Každé dítě má vypracovaný individuální logopedický plán, který se vypracoval na základě vyšetření z SPC.
S dětmi se bude pracovat hlavně v oblasti rozvoje řeči a to nejen výslovnosti, ale i gramatické stránky řeči a porozumění řeči. Dále se zaměříme na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, rozvoj grafomotoriky a kresby a rozvoj předmatematických představ. Důležitá jsou také dechová cvičení a cvičení na rozvoj motoriky mluvidel.
Rodičům dále nabízíme logopedickou depistáž, individuální přístup k dítěti, malý počet dětí ve třídě, logopedické poradenství, edukační aktivity v rodinném prostředí.
Věříme, že otevření této třídy přinese zkvalitnění peče o děti s narušenou komunikační schopností v naší městské části a ulehčí jim nástup do základní školy.

Více zde: https://skolka-vk.webnode.cz/logopedie/logopedicka-trida/

Logopedická třída

Od 1.9.2016 bylav naší MŠ nově otevřena speciální třída pro děti s vadami řeči.
obrázek dětí

VÝHODY A SPECIFIKA LOGOPEDICKÉ TŘÍDY PRO DĚTI  PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 • max 18 dětí ve smíšené třídě
 • předškolní výchova dle ŠVP mateřské školy - příprava na školní docházku
 • každý den individuální logopedie se speciálním pedagogem
 • 1x za měsíc logopedie s klinickým logopedem Mgr. Marcelou Ševelovou
 • posilování komunikačních schopností, podpora mluvního apetitu, správný mluvní vzor 
 • cílený rozvoj zrakové, sluchové percepce, dále fonematického sluchu, hmatu, čichu a motorických dovedností 
 • cílená podpora správného dýchání ( dechová cvičení), fonační cvičení, artikulační cvičení 
 • podpora všech řečových rovin - morfologicko-syntaktické ( gramatická), lexikálně-sémantické (slovní zásoba), foneticko-fonologické (zvuková stránka řeči), pragmatické (využití řeči v sociálních situacích)
 • logopedická péče je určena individuální potřebou jednotlivých dětí a problémy ve výslovnosti daných hlásek, tvoří ji vlastní logopedická cvičení
 • skupinová péče - pravidelné zařazování logopedických chvilek probíhá v průběhu celého dne pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti, vypravování

CÍL LOGOPEDICKÉ TŘÍDY

 • probudit zájem dětí o komunikaci
 • odstranit ostych z praktické komunikace s vrstevníky, dospělými
 • zlepšit motoriku mluvních orgánů a celkové vyjadřovací schopnosti dítěte
 • rozvíjet pasivní i aktivní slovní zásobu (aktivovat děti k projevu)
 • odstranit, nebo alespoň minimalizovat vadu řeči
 • naučit dítě spontánně komunikovat se svým okolím za užití správných vyjadřovacích prostředků
 • naučit dítě vyjádřit srozumitelně své požadavky, potřeby
 • odstraňování vadných řečových návyků

K realizaci tohoto záměru je využíváno běžného i speciálního vybavení MŠ, odborná  literatura a pomůcky určené pro logopedickou třídu.

Vymezení vztahu pro fungování logopedické třídy

Vážení rodiče,

Vaše dítě bylo přijato do logopedické třídy mateřské školy, kde jsou zařazovány děti s vadou řeči a sluchu. Tato třída je speciální třídou se sníženým počtem dětí, speciální péčí zaměřenou na zlepšení komunikačních dovedností a především vady řeči dětí před vstupem do základní školy. Třída je zřízena na základě žádosti ředitelky školy na Krajském úřadě (podání žádosti dle platných požadavků KÚ Zlín), odboru školství daného města a souhlasem SPC pro děti s vadami sluchu a vady řeči Zlín. Dětem se věnují pedagogičtí pracovníci – speciální pedagogové se vzděláním zaměřeným na logopedii. Tuto péči zastřešuje Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu ve Valašském Meziříčí – pobočkou ve Zlíně.

Speciální pedagog - logoped SPC provádí:

 • vstupní depistáž za účasti rodičů při zápisu (dítě je vyšetřeno, rodič je seznámen se závěry)
 • zpracovává na základě vyšetření odborný posudek, dle kterého je dítě oprávněno nastoupit do LT (předání odborného posudku rodičům osobně, prostřednictvím školy, nebo poštou)
 • speciální pedagog -  logoped z SPC dojíždí 1x za měsíc na konzultaci průběhu péče s pedagogy této třídy a garantuje speciální péči v této třídě

Speciální pedagog se vzděláním zaměřeným na logopedii – pedagog v logopedické třídě provádí:

 • denně provádí skupinovou logopedickou péči zaměřenou na rozvoj komunikačních dovedností dětí předškolního věku (skupinovou, individuální)
 • provádí během dne s dětmi artikulační cvičení, cviky jazyka, dechová cvičení, zařazuje do denní péče motorická a grafomotorická cvičení s říkankou, písničkou a přípravná cvičení pro správnou výslovnost, sluchová cvičení a rytmická cvičení
 • provádí denně individuální logopedickou péči s dětmi v logopedické třídě
 • dodává dětem potřebné materiály pro individuální denní cvičení s dítětem doma
 • konzultuje s rodiči správný postup cvičení prováděného doma dle logopedického sešitu
 • dále plní požadavky a plány Školního vzdělávacího plánu dané školy

Povinnosti rodiče dítěte umístěného v logopedické třídě:

 • do konce září si zajistí v případě požadavku psychologické vyšetření z důvodů zařazení dítěte do speciální péče
 • v případě potřeby dle požadavku pracovníka SPC si rodič zajistí foniatrické vyšetření
 • spolupracuje s pedagogy z logopedické třídy a konzultuje provádění cvičení s dítětem doma
 • 10x denně 2-3 minuty s dítětem  trénuje zadaná logopedická cvičení z logopedického sešitu
 • účastní se pravidelně konzultací a schůzek v logopedické třídě

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.

Pranostika na akt. den

Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie