Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Dílčí projekt plánu EVVO „Bylinná cestička ke zdraví“ na školní rok 2015/2016

Dílčí projekt plánu EVVO „Bylinná cestička ke zdraví“ na školní rok 2015/2016

Současný trend směřující k obohacení výchovně-vzdělávací práce na mateřských školách a jeho zaměření se na řešení společensky závažných problémů (drogová prevence, životní kompetence, zdravý životní styl...) nás donutil k zamyšlení se nad možností přispět vlastní pedagogickou prací k tomuto procesu. Po úvahách o takových možnostech na naší škole jsme přišli k závěru, že v rámci různých možností, které se nám nabízí a zaslouží si oprávněnou pozornost, je environmentální výchova, která nás oslovuje a vyhovuje našim podmínkám, přičemž její efekt může být hluboký a dlouhodobý.

Projekt, který jsme vypracovali je určený pro děti všech věkových kategorií navštěvující naši mateřskou školu. Jsme si ale vědomi i té skutečnosti, že jeden školní rok nemůže být dostatečně dlouhým obdobím, jestliže má směřovat ke změnám postojů, vztahů a hodnot dětí.

Projekt „Bylinná cestička ke zdraví" doplňuje vzdělávací obsah ŠVP „Doma je doma...a ve školce? …Tam je jako doma.“ , vychází z projektu EVVO vydaného Mateřskou školou Valašské Klobouky a úzce spolupracuje a vychází z možností  projektu školní zahrady realizovaného ve školním roce 2015/2016.

Vzdělávací nabídka je zaměřena na činnosti, které budou realizovány jak v přírodě (okolí školy), ve třídě a po rekonstrukci i na školní zahradě. Projekt je založen na vlastní prožitkové činnosti dětí , v němž uplatňujeme způsob, kterým se dítě předškolního věku učí a naučí samo spontánně na základě vlastního prožitku a zkušenosti.

Bylinky jako takové mají bohatou historii. Po mnoha desetiletích, kdy stály bylinky jakožto pomocník v kuchyni i při léčbě různých neduhů na okraji zájmu, jsme však svědky jejich obrody. Lidé si stále více uvědomují význam přírodních produktů a používají bylinky jak v kuchyni, tak třeba i k léčení zdravotních obtíží, vyrábějí si vlastní kosmetické a toaletní přípravky a bylinky využívají i k udržování čistoty v domácnosti.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytváření u dětí pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří.

Dalším cílem našeho projektu je podpořit environmentální vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku jako součást vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu naší školy. Důležité je to, že klademe velký důraz na dobrou a kvalitní spolupráci s rodinounabízíme rodičům spoustu společných aktivit, kterými chceme podpořit naše myšlenky a zapojit je tak do našeho projektu.

 

Dílčí cíle projektu:

 • v rámci výchovně-vzdělávacího procesu uvést děti do světa pěstování a zpracování užitkových i léčivých bylin, naučit je bylinky poznávat jak v přírodě, tak i na zahrádce, pečovat o ně a následně je umět zpracovat a použít.
 • vést děti k přijetí takových hodnot, jako je tolerance k přírodě i ke kamarádům, spolupráce, zodpovědné chování, spolurozhodování a hledání šetrných řešení při vzájemné spolupráci. Zároveň je velmi důležité vyvarovat se účinku některých bylinek a hlavně také posoudit choulostivost a náchylnost k alergiím.
 • posunout teoretickou výuku environmentální výchovy v MŠ k praktickým činnostem zaměřeným na ochranu a zlepšení životního prostředí ve škole a jejímu okolí
 • umožnit dětem bezprostřední kontakt s přírodou - celoročně pozorovat změny přírody, učit se poznávat a pěstovat rostliny, starat se o bylinkovou zahradu, uvědomit si, že každá rostlina má své požadavky, svůj čas a potřeby, stejně jako my lidé.
 • naučit se nést zodpovědnost za své chování
 • rozvíjet motorické zručnosti a pracovní návyky potřebné při ochraně přírody a životního prostředí

 

Očekávané výstupy:

- zná význam léčivých bylin a poznává vybrané léčivé byliny podrobněji

- spolupracuje při plnění úkolů ve skupině,

- naslouchá názorům druhých, zapojuje se do diskuse

- prezentuje vlastní práci, umí formulovat své myšlenky

- vyhledává potřebné informace v knihách

- dokáže reprodukovat slyšený text a odpovědět na jednoduché otázky s ním související

- roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

- pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

Předpokládané vzdělávací metody:

přímé pozorování, diskuse, pěstitelské práce v terénu, ekohry, situační hry, experimenty, výtvarné a pracovní činnosti, komunitní kruh, práce ve skupině, prezentace, ….

Předpokládané vzdělávací formy:

skupinové, individuální, didaktické aktivity, vycházky, exkurze...

Plánování aktivit projektu:

Tematické – jako součást ŠVP a měsíčních plánů

Realizace úkolů projektu:

 • ve všech třídách MŠ
 • minimálně 1x týdně v rámci výchovně-vzdělávacího procesu
 • úlohy projektu jsou zapracované jako součást ŠVP a jsou nadále rozpracovávány v tématech TVP v jednotlivých třídách

Příprava projektu

Projekt je založen na myšlence poskytnout dětem základní informace a návody včetně praktických činností týkající se využití a zpracování bylin a plodů. K bylinkám řadíme rostliny ceněné pro léčivé účinky a schopnost obohatit chuť i aroma jídla. Je důležité dětem přiblížit, zda u té které bylinky používáme listy nebo květy nebo využíváme jejich semen, kořenů, plodů či kůry.

Děti se tak formou prezentace nejprve dozví o každé bylince něco zajímavého, samy si bylinku půjdou najít ve svém okolí, případně využít bylinkové zahrádky na školní zahradě, budou si následně moct prohlédnout, přivonět k ní a do některé si dokonce i kousnout. Ochutnají také např. mátovou, meduňkovou a tymiánovou šťávu a budou se moct trošku potřít třeba měsíčkovou mastičkou. Mezi hlavní výstupy našeho projektu budou i kuchařky s recepty pro samotné vaření s dětmi, ale i přípravu jídel ve spolupráci s naší školní kuchyní. I samotná spolupráce s rodiči bude spočívat v pravidelných schůzkách spočívajících v bylinkovém tvoření nebo jen v takovém posezení při šálku lahodného bylinkového čaje.

 

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči se bude odvíjet na vzájemném setkávání při různých tvořeních nebo případně i společných domácích úkolech s dětmi, které budou zaměřeny na bylinky, koření, případně plody a jejich využití.

 

Spolupráce se školní jídelnou

Spolupráce bude probíhat na vzájemné domluvě při sestavování jídelníčku pro děti. 1x měsíčně bude zařazeno jídlo, které bude obsahovat bylinky, které děti samy sesbírají, případně usuší.

Datum vložení: 22. 4. 2020 17:55
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2020 12:28
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8
1
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie