Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014

 • Velké poděkování letí i panu Romanu Petrůjovi za přípravu altánků na pasování předškoláků.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Hvězdiček by touto cestou chtěly poděkovat paní Lorencové, Raškové, Kocourkové, Pšenčíkové, Procházkové, Liškové a Petrůjové za dobrůtky, které nám připravily na noc skřítků a na kterých jsme si všichni náramně pochutnali.
 • Vyšlo slunce, zasvítilo, na nebi se otočilo, každá kytka maličká radost má ze sluníčka. Ke slunci se naklání, listy z hlíny vyhání. Zato že i naše školka se může radovat z krás přírody bychom chtěli poděkovat paní MUDr. Věře Korecké, která naší MŠ věnovala rostlinky, ze kterých nám společnými silami vykvetou krásné kytičky.
 • Chránit ptáčky před nárazem do skel. Je to snadné! A zabránit tomuto zbytečnému úhynu drobných tvorečků přispěchal Honzík s maminkou paní Mgr. Ivanou Červenkovou a věnovali naší školce samolepící siluety ptáků, které ochotně a sami na ptáčkům nebezpečná okna společnými silami nalepili. Vždyť každý zachráněný ptáček má smysl. Děkujeme !!
 • Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Mackové Boženě a paní Evě Šeré za ušití talárů k pasování předškolních dětí na školáky. Děkujeme za ochotu a spolupráci.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly touto cestou vyjádřit díky mamince Haničky Nguyen Thi a Miušky Halaštové za bezplatné poskytnutí ramínek na šaty a mamince Sárinky Němečkové za bezplatné poskytnutí prostírek a plyšových hraček pro děti. Udělali dětem obrovskou radost. Děkujeme.
 • Alespoň touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat panu Ing. Alešovi Fialovi a firmě  AE Print, který nám jako sponzorský dar věnoval vysavač. Velmi si ceníme Vaší pomoci, obětavosti a snahy. Děkujeme.
 • Chtěli bychom poděkovat z celého srdce manželům Raškovým za dodání barevných kreslících kartonů. Udělali jste nám a hlavně našim dětem obrovskou radost. Děkujeme.
 • Paní učitelky ze třídy Hvězdiček by chtěly touto cestou poděkovat paní Janě Gajdové mamince Mikuláška za hračky a za oblečení, které putovali pro děti do dětkého domova.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují firmě TM-STAV za darování 1 balení polystyrenových panelů k výtvarným a pracovním činnostem. Děkujeme za Vaši obětavost a snahu.
 • Velké poděkování patří i mamince od Sárinky Němečkové za ušití sukýnek a závoje ke hrám dětí. Děkují děti i paní učitelky ze třídy Veverek.
 • Děti  a paní učitelky ze třídy Hvězdiček by chtěly poděkovat paní Stanislavě Sloveňákové Sábové za barevné vytištění karnevalových pamětních listů pro děti a také za papírové skládanky a pexesa. Dětem vše udělalo velkou radost a děkujeme za vstřícný krok.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Ovesné a vedení Penny Marketu za dáreček v podobě obchůdku PENNY.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly i touto cestou poděkovat mamnince Natálky a Oliverka Janáčovým za upravení didaktické pomůcky. Děkujeme z celého srdce za Vaši obětavost a snahu.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Kamile Změlíkové za ušití sukýnek a za zakoupení omalovánek pro děti.
 • Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat mamince, která nechce zde být jmenována, za poskytnutí sponzorského daru, jež bude použit ve prospěch dětí naší MŠ. Náš dík se týká daru, ale i dárce. Pravé děkování je tedy v první řadě stvrzenkou za přijatý dar, ale i to, aby v něm a za ním jsme poznali lásku, pozornost a péči dárce. Proto si vážíme toho, že můžeme říct "děkujeme".
 • Blíží se čas vánoc, dárečků a radosti v lidských srdcích.Všichni bychom si přáli, mít kolem sebe lidi, kteří chtějí pomáhat. Snad každý z nás by se mohl přiznat, že někdy žádal, aby mu bylo pomoženo. Toužit, aby nám někdo podával pomocnou ruku, je úplně přirozené, ale v dnešní době spíše ojedinělé. A právě proto bychom chtěli z celého srdce poděkovat společnosti Kloboucká lesní s.r.o., se sídlem v Brumově-Bylnici a jejímu jednateli panu Ing. Vojtěchu Dorňákovi za úžasný dárek pro naše děti pod letošní vánoční stromeček. Ve velké krabici, která nám byla předána, na nás číhalo obrovské překvapení v podobě dřevěného loutkového divadla společně s krásnými loutkami. Pod stromečkem si budou moci naše děti zahrát třeba pohádku o Červené Karkulce nebo líném drakovi, či hloupém Honzovi..... Je krásné, když někdo myslí i na jiné..... Děkujeme
 • Chtěli bychom alespoń touto cestou poděkovat panu Antonínu Obadalovi a panu Radku Bartošákovi za jejich snahu a pomoc při opravě dveřního hlásiče u vstupních dveří naší MŠ.
 • Nemalé poděkování patří i panu Miloši Vaculčíkovi za montáž dávkovačů na mýdlo v umyvárkách MŠ.
 • A i naše kuchyňka potřebuje jednou za čas ruku mužského a o to se postaral pan Vladimír Janošík, který pomohl s opravou obkladů v kuchyni MŠ. I jemu děkujeme a velmi si jeho pomoci vážíme.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Veverek děkují paní Válkové, mamince Šárinky, která věnovala dětem skákací míč.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly alespoň touto cestou upřímně poděkovat paní Janáčové, mamince Natálky a Oliverka, která věnovala dětem krásné hračky a stavebnici, jež potěší srdíčko nejednoho Koťátka.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly srdečně poděkovat paní Ivě Halaštové, mamince Mii, která věnovala dětem hračky do třídy Veverek, je krásné když někdo myslí i na jiné.
 • Ing.Karel Kolínek, Nedašov 303 věnoval jako sponzorský dar pro naše děti několik sklenic voňavého bylinkového medu. Tento květový med pochází z nektaru divoce rostoucích bylin a jiných rostlin horských luk a pastvin chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Včelky celé léto usilovně sbíraly nektar pro tento med hlavně z malin, heřmánku, plicníků, ostřic, orchidejí, šalvějí a jiných rostlin, z nichž jsou mnohé i vzácné a nerostou nikde jinde v České republice a my si teď můžeme společně s dětmi na té dobrůtce pochutnat. Děkujeme moc za vstřícný krok.
 • Vstřícnost, ochota a snaha jsou jedny z neušlechtilejších vlastností a tak bychom opětovně chtěly poděkovat paní Janáčové, mamince Natálky a Oliverka, za darování pomůcek pro výtvarnou a pracovní výchovu, moc si toho vážíme (děti i paní učitelky ze třídy Koťátek).
 • Obrovské poděkování patří paní Holznerové, mamince Simonky, která věnovala dětem ze třídy Veverek opravdu velký balík papírových kapesníčků, děkujeme a doufejme, že slzičky už nám dokapaly a všechny použijeme už jen na utírání nosíků.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Koťátek by chtěly alespoň touto cestou upřímně poděkovat paní Pechancové, mamince Vojtíška, která věnovala dětem papíry a pastelky, děkujeme a Vaší pomoci si nesmírně vážíme.
 • Děti i paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Mudrákové a paní Janáčové za sponzorský dar - výtvarné pomůcky.  
 •  A ještě jedno velké poděkování letící maminkám Barunky a Davídka, paní Juráňové a paní Slovákové, ze třídy Koťátek, které věnovaly dětem materiál pro tvořivé činnosti ( vlnky, bavlnky a látky ). Mnohokrát děkujeme a velmi si vážíme vaší pomoci.
 • Paní učitelky a děti ze třídy Sluníček by chtěly poděkovat alespoň touto cestou paní Liškové, mamince od Kubíčka, za poskytnutí výtvarného materiálu. Děkujeme
 • Před nedávnem se nám do rukou dostal dopis, po jehož přečtení jsme v němém úžasu chvilinku jen nevěřícně seděli. V dopise bylo napsáno, že vydavatelství dětského časopisu Méďa Pusík bylo osloveno rodiči jednoho z dětí, které navštěvuje naši školku, s tím, že dotyční chtějí naší školce věnovat celoroční předplatné tohoto časopisu. Chtěli bychom osobně poděkovat dárci, bohužel jméno nám zůstává tajemstvím. Tak bychom alespoň touto cestou chceme projevit uznání a poděkovat za krásný dárek, který nám zajisté přinese hezké chvíle při jeho čtení a společné práci s našimi dětmi.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Veverek by chtěly poděkovat paní Pikálkové, mamince Elišky, za věnování krásných omalovánek, které dětem udělaly obrovskou radost. Děkujeme
 • O bezplatný odvoz materiálu se s ochotou postarali zaměstnanci Technických služeb Města Valašské Klobouky, jmenovitě pan Roman Petrůj, pan Zdeněk Behanec a pan Josef Vančuřík, za což jim patří velký dík. Ceníme si vaší pomoci a ochoty a ještě jednou mnohokrát děkujeme.
 • Děti a paní učitelky by chtěly alespoň touto cestou vyslovit velké díky paní Janáčové, mamince Natálky a Oliverka za poskytnutí pomůcky do pracovních činností. Svýma šikovnýma rukama pro nás ušila panáčky a panenky, které jsme v rámci výchovně-vzdělávacích činností pomalovaly barvičkami. Děkujeme za tak krásné nápady a pomůcky.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Mudrákové, mamince Marianka za věnování výtvarných pomůcek k malování. S barevnými pastelkami je veselé malování.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Janáčové, mamince Oliverka, za krásně ušité Sluníčko - pomůcku do dramatické výchovy. Moc se nám líbí a už se těšíme, až si s ním budeme hrát.
 • Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují paní Ovesné, mamince Jolanky, za výtvarný materiál - barevné papíry a poskytnutí police na hračky a pomůcky. Děkujeme 
 • Děti i paní učitelky ze třídy Kuřátek by chtěly alespoň touto cestou poděkovat mamince, která věnovala všem dětem ze třídy Kuřátek dřevěná ramínka na ošacení. Velmi si ceníme Vaší pomoci, obětavosti a snahy.

                                                                                                                                                        

Ještě jednou děkujeme všem a omlouváme se, pokud jsme na někoho neúmyslně zapomněli.

Datum vložení: 23. 4. 2020 13:20
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2020 14:35

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
1
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1
29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Pranostika na akt. den

O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie