Mateřská škola Valašské Klobouky Mateřská škola Valašské Klobouky

Zápis do DS Beruška

zápis Berušky

Pokyny pro podávání žádostí o přijetí dítěte do dětské skupiny „Beruška“ pro školní rok 2024/2025

 

Na základě zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb., budeme přijímat do našeho zařízení dětské skupiny „Beruška“ děti, jehož rodiče mají trvalé bydliště či trvalý pobyt na území obce, případně spádové obce. Tímto ředitelka Mateřské školy Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace stanovuje, po dohodě se zřizovatelem, termín pro podání žádosti o přijetí do dětské skupiny dne 22.5.2024 v době od 8.00-15.00 hod. s přestávkou od 11.30 do 12.00 hod.

Potřebné náležitosti k žádosti o přijetí dítěte:

 1. Žádost o přijetí je ke stažení v sekci www.skolkavk.cz/detska-skupina-beruska/
 2. Doložení zdravotní způsobilosti dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.
 3. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.
 4. Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou vyplněnou žádost, originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) a průkaz totožnosti zákonného zástupce.
 5. Vyplněnou žádost předáte osobně v mateřské škole v termínu zápisu do DS.

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.     

Výsledek rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny „Beruška“, se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na  vstupních dveřích v  Mateřské škole Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, Školní 850, 766 01 Valašské Klobouky, vchod „A“, a na webových stránkách školy v oddílu „Úřední deska“ a to po dobu 15 dnů. Datum zveřejnění je stanoven na 5.6.2024. Dítě, jehož registrační číslo nebude v seznamu zveřejněno, nebude do dětské skupiny přijato.

Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zákonný zástupce potvrdí svým podpisem na třídní schůzce rodičů nově přijatých dětí v budově MŠ dne 18.6.2024 v 16.00 hod.

Ve Valašských Kloboukách dne 15.2.2024 

                                                                                                    Bc. Ivana Sáblíková

                                                                                                        ředitelka školy

_______________________________________________________________________________________________

 

Kritéria přijímaní dítěte do dětské skupiny „Beruška“

pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace, Školní 850, 766 01 Valašské Klobouky, Bc. Ivana Sáblíková, stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do dětské skupiny Beruška na základě zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb, jejichž rodiče mají trvalé bydliště či pobyt na území obce, případně spádové obce.

Přijímací kritéria jsou užita při hodnocení žadatelů (dětí), které prostřednictvím svých zákonných zástupců podali žádost o přijetí. Přijímání končí při naplnění kapacity dětské skupiny. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením. V případě, že není naplněna kapacita zařízení, jsou děti přijímány v průběhu celého školního roku.

Pro přijetí dítěte je nutné, aby alespoň jeden z rodičů se prokázal aktivním postavením na trhu práce v ČR. Za splnění tohoto kritéria jsou brány následující možnosti:

 • zaměstnanci

včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány

 • osoby samostatně výdělečně činné

včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými

 • osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné
 • dlouhodobě nezaměstnaní, registrovaní na Úřadu práce ČR
 • nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR
 • studenti do 26 let

V případě většího zájmu než je kapacita zařízení, budeme postupovat dle následujících kritérií.

Věk dítěte:

Děti s trvalým pobytem ve Valašských Kloboukách; případně trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy

Trvalý pobyt ve Valašských Kloboukách, spádový obvod mateřské školy

10

 

Trvalý pobyt v jiné obci

0

Věk dítěte

Uchazeč dosáhl 5 let věku k 31.8.2024

10

 

Uchazeč dosáhl 4 let věku k 31.8.2024

6

 

Uchazeč dosáhl 3 let věku k 31.8.2024

3

 

Uchazeč dosáhl 2 let věku k 31.8.2024

0

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti přijaté v den zápisu.

Bc. Ivana Sáblíková, ředitelka mateřské školy

 

_______________________________________________________________________________________________

Dokumenty týkající se podání žádostí o přijetí dítěte do dětské skupiny Beruška :

 

1. Žádost o přijetí dítěte do dětské skupiny Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.08 MB 

2. Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.09 MB 

3. Evidenční list Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.09 MB 

4. Přihláška ke stravování  Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.08 MB

5. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

     5.1  Potvrzení od zaměstnavatele  Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.08 MB

     5.2  Povrzení z úřadu práce Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.07 MB 

     5.3  Potvrzení o studiu a rekvalifikaci   Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.08 MB

     5.4  Prohlášení OSVČ  Typ: DOCX dokument, Velikost: 2.08 MB

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
1
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Mateřská škola Valašské Klobouky, okres Zlín, příspěvková organizace
Školní 850
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 71002332
e-mail: msvalklobouky@gmail.com

Datová schránka: q9yk3ei

Telefonní kontakt:
577 320 024 - ředitelka
577 320 025 - ekonomka
577 320 528, 605 103 045 - vedoucí stravování, omlouvání dětí

Zřizovatel

MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Telefon: 577 311 111

E-mail:podatelna@mu-vk.cz

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

O svaté Anselmeně semeno do země.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie